Wat is Medische Acupunctuur

Wat acupunctuur inhoud

Acupunctuur betekent niets anders dan prikken met een naald (Acus = naald en punctere = prikken in het Latijn).
In Traditional Chinese Medicine (TCM) is acupunctuur één van de methoden om te zorgen dat de energie in het lichaam en de geest in balans blijven of weer komen. In eerste instantie is TCM ontwikkeld ter preventie van ziekten, maar tegenwoordig wordt het vooral gebruikt als er klachten zijn. Wij zijn in het westen namelijk niet gewend om naar een dokter of therapeut te gaan als er nog niets aan de hand is.
Acupunctuur werkt doordat de naalden zo geplaatst worden dat het lichaam een seintje krijgt dat een verstoorde balans hersteld moet gaan worden. Vanuit de TCM wordt dit uitgelegd als een onbalans tussen “yin” en “yang”. “Yin” en “Yang” zijn de twee aspecten van “Qi” wat zich het beste laat vertalen als levensenergie. Als er een verstoring is in “Yin” of “Yang” geeft dit dus een verstoring van uw levensenergie. Door acupunctuur krijgt het lichaam een seintje dat het de balans moet gaan herstellen. Er wordt dus gewerkt met het zelfherstellende vermogen van uw lichaam.

Het verschil met Medische Acupunctuur

Medische acupunctuur betekent ten eerste dat het acupunctuur is die door een BIG geregistreerd arts wordt uitgevoerd.
Deze arts zorgt voor voldoende bij- en nascholing, niet alleen op het gebied van acupunctuur, maar juist ook op het gebied van reguliere westerse geneeskunde. Zo heeft u dus het voordeel van zowel westerse als oosterse zienswijzen.
Een arts-acupuncturist zal u bij twijfel over de geschiktheid van een acupunctuurbehandeling voor uw klachten dan ook altijd naar uw huisarts verwijzen voor nader onderzoek of verdere behandeling.

Ten tweede wordt er bij medische acupunctuur uitgegaan van een disbalans in het zenuwstelsel waardoor Medische Acupunctuur een goede behandelmethode is voor chronische aandoeningen, met name wanneer het zenuwgestel een belangrijke oorzakelijke rol heeft in het ontstaan en instandhouding van de klachten. Dit speelt bij o.a. langdurige vermoeidheid, gespannenheid, chronische spierpijnen, spierpeesontstekingen, posttraumatische dystrofie, fibromyalgie, migraine, onbegrepen hoofdpijn en vele andere pijn syndromen. Ook kan een disbalans in het lichaam en geest leiden tot verminderde vruchtbaarheid of infertiliteit. Er is met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat acupunctuur in dit soort gevallen kan helpen bij het zwanger worden. De onbalans die aanwezig is bij vrouwen aan het begin van de menopauze kan met acupunctuur vaak verminderd worden.

Behandelingen bij Curare Zorg

In de praktijk houdt een behandeling bij Curare Zorg in dat de arts eerst uitgebreid met u zal spreken over uw klachten, zowel vanuit westers medisch als vanuit TCM oogpunt.
De arts zal uw pols voelen en naar uw tong kijken, maar ook uw bloeddruk meten en u medisch onderzoeken, afhankelijk van de klacht waar u mee komt. Zo kan bepaald worden wat voor u de meest geschikte behandeling is.
Meestal zal dit een acupunctuur behandeling zijn in combinatie met voedingsadviezen, maar soms zal er ook cupping, moxa of guasha toegepast worden. Ook kan de arts indien nodig, bloedonderzoek laten verrichten.