Vergoedingen

Curare zorg/de Acupunctuurdokter is lid van de Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en de Nederlandse Arts-acupuncturisten Vereniging (NAAV), als u aanvullend verzekerd bent, kunt u de kosten van de behandeling vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar. Deze behandeling gaat niet van uw eigen risico! 

Lees meer

Eventueel laboratorium onderzoek komt wel ten laste van uw eigen risico (dit valt namelijk onder de basisverzekering).

Kijkt u voor de voor u toepasbare vergoeding bij uw eigen zorgverzekeraar of bij de zorgwijzer! 

U dient de factuur voor de behandeling zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Betaling

U dient de factuur direct na de behandeling te voldoen. U kunt bij ons pinnen en betalen met Visa en Mastercard credit card

× Whatsapp de acupunctuurdokter